#htmlcaption1 #htmlcaption2 #htmlcaption3

Thiết bị nâng

Thiết bị rửa xe

Máy nén khí

Máy hút bụi

Máy rửa xe cao áp chạy bằng xăng IPC BenZ

Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2019

Máy rửa xe cao áp IPC – ELITE2840T

Máy rửa xe áp lực cao Kouritsu LT390B

Máy rửa xe áp lực cao Annovi AR-K2715

Máy rửa xe cao áp Kokoro 18M36-7.5T4

Máy rửa xe cao áp Kokoro 18M36-5.5T4

Máy rửa xe cao áp Kokoro 18M25-4T4